Logo

 

Kto jest lepszy w zamawianiu? Ty czy komputer? Sprawdź!

 

Przygotowujesz zamówienia w oparciu o metodę "Przed obliczeniem braków policz normy zamawiania"?

 

Teraz możesz łatwo sprawdzić, na ile jesteś lepszy od algorytmu!

 

Metoda jest bardzo prosta. Po fakcie przecież możemy porównać ze sobą sprzedaż, ilość zamówioną przez Ciebie, ilość zaproponowaną przez komputer, stan magazynowy. W szczegółach porównujemy:

  • stan w momencie przygotowania zamówienia,
  • ilość do zamówienia zaproponowaną przez komputer w danym dniu,
  • ilość którą ostatecznie zamówiłeś ( jeśli inna, to znaczy, że zmieniłeś decyzję komputera),
  • sprzedaż w następnym dniu, a jeśli w tym dniu sprzedaży nie było, to w pierwszym dniu, kiedy sprzedaż miała miejsce,
  • stan na koniec dnia, kiedy sprzedaż miała miejsce poraz pierwszy od dnia następującego po dniu, kiedy zrobiłeś zamówienie,
  • teoretyczny stan na koniec dnia, kiedy sprzedaż miała miejsce, jaki by był gdybyś nie zmienił zamówienia. 

Zgodzisz się, że jeśli Twoja decyzja o zwiększeniu ilości zamawianej była słuszna, to ostatnia wartość (teoretyczny stan na koniec dnia) jest ujemna? Przeanalizujmy dwa przykłady: 

 

  Propozycja algorytmu Twoja decyzja
Stan w momencie przygotowania zamówienia 2 2
Ilość zamawiana 2 5
Sprzedaż w dniu następnym 5 5
Stan na koniec dnia sprzedaży 2+2-5=-1 2+5-5=2

To przykład, gdy jesteś lepszy od komputera. Dzięki temu, że zwiększyłeś zamówienie z 2 do 5 opakowań, w następnym dniu udało się sprzedać 5. Gdybyś trzymał się tego, co proponuje komputer, sprzedałbyś tylko 4 opakowania, bo na więcej nie byłoby pokrycia. 

  Propozycja algorytmu Twoja decyzja
Stan w momencie przygotowania zamówienia 2 2
Ilość zamawiana 2 5
Sprzedaż w dniu następnym 3 3
Stan na koniec dnia sprzedaży 2+2-3=1 2+5-3=4

 

W tym przykładzie korzyści z ingerencji w algorytm nie było. Ilość zaproponowana przez algorytm wystarczyła na pokrycie zapotrzebowania w dniu następnym. Oczwiście to wiemy po fakcie. A Ty musisz podjąć decyzję odnośnie przyszłości. Sprawdzimy więc ile było takich przypadków, że gdybyś nie zwiększył zamówienia, to apteka utraciłaby przychód. I jaka jest wartość tej straty.

Właśnie do tego celu służy analiza 6....Zamówienia Zamówienie<>Wyliczone. Przeanalizuj długi okres, na przykład 12 miesięcy. Na wynikach analizy użyj filtry:

  • Słusznie podniesione - otrzymasz listę przypadków, gdy Twoja decyzja o zwiększeniu zamówienia była zbawienna dla interesów apteki,
  • Podniesione - otrzymasz listę wszystkich przypadków, gdy zamówienie zostało zwiększone.

W kolumnie "Korekta" widzisz wartość zwiększenia, a w kolumnie "Strata", widzisz hipotetyczną stratę, przed jaką uchroniłeś aptekę zwiększając zamówienia! Porównaj ją z sprzedażą w cenach zakupu za taki sam okres.

Dużo wyszło?

Pochwal się wynikiem!

Zaufali Nam między innymi:

Połączenie z serwisem

W celu udostępnienia komputera serwisowi Infofarm kliknij na ikonkę:

Kliknij i połącz się z serwisem Infofarm (Windows 8, 10)
Komputery z systemem WIndows 7, 8, 10, 11