Logo


Infofarm dla Działu Farmacji 
to kompleksowe rozwiązanie dla zakładów opiekuńczo-leczniczych, klinik i innych podmiotów z opieką całodobową (szpitale jednego dnia), prowadzących dział farmacji lub aptekę szpitalną, zobowiązanych prawem do raportowania obrotu produktów leczniczych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) oraz do weryfikowania autentyczności leków (KOWAL).

 

ZSMOPL

Funkcjonalność w tym zakresie zapewnia realizację wymagań określonych ustawą Prawo farmaceutyczne, w zakresie obowiązku raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Podstawowe funkcje, to:

 • raportowanie bilansu otwarcia,
 • dobowe raportowanie obrotów i stanów magazynowych produktów leczniczych,
 • dostęp do aktualnego rejestru produktów leczniczych, ułatwiający wskazanie produktów objętych raportowaniem.
 

Weryfikacja autentyczności leków

Dnia 9 lutego 2019 roku, na mocy dyrektywy Unii Europejskiej weszły w życie przepisy w zakresie dyrektywy antyfałszywkowej. Nowe przepisy nakładają na producentów leków i importerów równoległych obowiązek identyfikowania i oznaczania kodem 2D każdego opakowania produktu oraz stasowania zabezpieczeń ATD (anti-tempering devices). Ponadto dyrektywa nakłada na wszystkie szczeble obrotu produktami leczniczymi dla ludzi obowiązek serializowania takich opakowań, co w podmiocie prowadzącym dział farmacji oznacza obowiązek wykonania dwóch operacji:
➢ Sprawdzenie autentyczności produktu,
➢ Zaraportowanie wykonanej operacji rozchodowej na produkcie serializowanym, w szczególności operacji wydania na oddział/gabinet/pacjentowi czy utylizacji.

Program Infofarm dla Działu Farmacji oferuje pełną funkcjonalność w tym zakresie.

 

Podstawowe obszary funkcjonalności

 • Przyjmowanie dostaw,
 • Rozchód leków,
 • Prowadzenie magazynu,
 • Sprawozdawczość

Pełna obsługa magazynu

Program wspiera wszystkie zadana związane z gospodarką magazynową, w szczególności:
 • Obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów magazynowych: PZ, PW, WZ, RW, MM,
 • W pełni obsługuje remanent,
 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową,
 • Posiada moduł obsługi zamówień.
 
  Elektroniczne dostawy
 • Program obsługuje standardy komunikacji elektronicznej stosowane w obrocie przez hurtownie farmaceutyczne (XML, DATAFARM)
 

Wymagania programu

Drukarka: dowolna laserowa lub atramentowa procująca pod kontrolą MS Windows

Drukarka do metek: (opcjonalnie) - dowolna pracująca w systemie Windows

Minimalna konfiguracja serwera i stacji roboczych:

Serwer:

Komputer klasy 3.0 GHz

4 GB RAM

Windows 10/11

Klient:

Komputer klasy Pentium

4 GB RAM

Windows 10/11

 

Pełen zakres obsługi wdrożeniowej i serwisowej jest realizowany przez internet (online).

Pobierz demo

 

Zaufali Nam między innymi:

Połączenie z serwisem

W celu udostępnienia komputera serwisowi Infofarm kliknij na ikonkę:

Kliknij i połącz się z serwisem Infofarm (Windows 8, 10)
Komputery z systemem WIndows 7, 8, 10, 11